top of page

Jak pracuji

V rámci své terapeutické praxe ráda pracuji s upřímně hledajícími. S těmi, kteří se chtějí více poznat, společně objevovat, kým jsou, a také těmi, co se na své cestě právě setkali s těžkostmi a potřebují jimi dobře projít. Mou snahou je bezpečně je provázet tak, aby pro sebe mohli najít, co je pro ně nápomocné, aby se mohli dotýkat svých zdrojů a dobře je využít v dalším směřování. 

Věřím, že je užitečné navázat tam, kde už je něco zdravého, podpůrného, kde něco funguje. V duchu biosyntézy si přitom všímám člověka jako celku: oblasti jeho myšlení, prožívání (emocí), tělového vyjádření a spirituality. V terapii se tak kromě mluvení s klientem zaměřuji i na jeho cítění a pomáhám mu zvědomovat, jak na situaci reaguje jeho tělo - jak se mu mluví, dýchá, pohybuje. Při společném zkoumání se nevyhýbám klientovým obtížím, jen mám důvěru v to, že zdroje jsou silnější než problémy, a ráda následuji motto: „To, co hledáme, je slunce, ne mraky.“

Pšeničné pole
Čtení knih

Moje vzdělání a zkušenosti

Poradenská a terapeutická praxe

2022 – dosud  Soukromá poradenská a terapeutická praxe

2021 – dosud   Dobrovolná terapeutka, Sociální klinika

Pracuji pod pravidelnou supervizí. 

Vedle terapeutické praxe působím v oblasti vzdělávání a rozvoje, kde navazuji  na zkušenosti z firemního prostředí, ve kterém jsem mj. zastřešovala vzdělávání zaměstnanců. V rámci této práce jsem lektorovala témata well-beingu, práce s emocemi a komunikace.

Terapeutické výcviky a specializační kurzy

2022 - 2023   Supervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB

2019 - 2021    Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB

2018 - 2019    Psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium psychologie pro terapeuty, ČIB

 

Další kurzy např. Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí (Podané ruce), Ženské tělo jako pramen vitality (ČIB), Biosyntéza jako inspirace pro terapeutickou práci s dospívajícími (ČIB), Význam rituálu v práci s klienty v této době (ČIB), Mýty okolo truchlení (Vigvam), Spiritualita a truchlení (Vigvam), Mediační výcvik (CMI), Nenásilná komunikace (H. Kurzweilová), Krizová intervence (Sociální klinika).

bottom of page