top of page

Jak pracuji

V rámci své terapeutické praxe ráda pracuji s upřímně hledajícími. S těmi, kteří se chtějí více poznat, společně objevovat, kým jsou, a také těmi, co se na své cestě právě setkali s těžkostmi a potřebují jimi dobře projít. Mou snahou je bezpečně je provázet tak, aby pro sebe mohli najít, co je pro ně nápomocné, aby se mohli dotýkat svých zdrojů a dobře je využít v dalším směřování. 

Věřím, že je užitečné navázat tam, kde už je něco zdravého, podpůrného, kde něco funguje. V duchu biosyntézy si přitom všímám člověka jako celku: oblasti jeho myšlení, prožívání (emocí), tělového vyjádření a spirituality. V terapii se tak kromě mluvení s klientem zaměřuji i na jeho cítění a pomáhám mu zvědomovat, jak na situaci reaguje jeho tělo - jak se mu mluví, dýchá, pohybuje. Při společném zkoumání se nevyhýbám klientovým obtížím, jen mám důvěru v to, že zdroje jsou silnější než problémy, a ráda následuji motto: „To, co hledáme, je slunce, ne mraky.“

Pšeničné pole
Čtení knih

Moje vzdělání a zkušenosti

Poradenská a terapeutická praxe

2022 – dosud  Soukromá poradenská a terapeutická praxe

2021 – dosud   Dobrovolná terapeutka, Sociální klinika

Pracuji pod pravidelnou supervizí. 

Vedle terapeutické praxe působím v oblasti vzdělávání a rozvoje, kde navazuji  na zkušenosti z firemního prostředí, ve kterém jsem mj. zastřešovala vzdělávání zaměstnanců. V rámci této práce jsem lektorovala témata well-beingu, práce s emocemi a komunikace.

Terapeutické výcviky a specializační kurzy

2022 - 2023   Supervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze*, ČIB

2019 - 2021    Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze*, ČIB

2018 - 2019    Psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium psychologie pro terapeuty, ČIB

* Výcvik je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)

 

Další kurzy např. Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí (Podané ruce), Ženské tělo jako pramen vitality (ČIB), Biosyntéza jako inspirace pro terapeutickou práci s dospívajícími (ČIB), Význam rituálu v práci s klienty v této době (ČIB), Mýty okolo truchlení (Vigvam), Spiritualita a truchlení (Vigvam), Mediační výcvik (CMI), Nenásilná komunikace (H. Kurzweilová), Krizová intervence (Sociální klinika).

bottom of page