top of page
S jakými tématy pracuji
 • seberozvoj

 • sebedůvěra, pocit vlastní hodnoty

 • hledání životního smyslu, témata přesahu

 • životní spokojenost

 • osamělost

 • pocity zmatku, potřeba porozumět sobě nebo druhým

 • stres, únava a vyhoření

 • úzkosti a obavy, smutek, mírné formy deprese

 • psychosomatické obtíže

 • trauma, posttrauma

 • náročné životní situace (ztráta zaměstnání, blízké osoby, …)

Rocková bludiště
bottom of page